Dosya İzinleri

Dosya izinlerini değiştirmeden önce izinlerin neler olduğuna kısaca bir göz atalım.
Öncelikle 3 dosya izin grubu olduğunu belirteyim,

  • owner: Dosyanın sahibi olan kişi
  • group: Sahibin grubu
  • all users: Bütün kullanıcılar

3 tip de dosya izin tipi bulunmakta

  • read: Okuma hakkı
  • write: Yazma hakkı
  • execute: Çalıştırma hakkı

Dosya izin haklarını görmek için ls -l komutunu kullanabilirsiniz.

Örnek olarak

volga@yennefer:~/dosya_izinleri$ ls -l
total 0
-rwxrwxrwx 1 volga volga 0 Jan 11 02:06 herkes
-rwx------ 1 volga volga 0 Jan 11 02:04 sadece_sahip
drwxrwxr-x 2 volga volga 4096 Jan 11 02:12 klasor
-rwxr-xr-x 1 volga volga 0 Jan 11 02:06 sadece_sahip_yazabilir

-rwxrwxrwx -> ilk değer dosyanın tipini gösteriyor.

Bu değerler

“d” -> directory – dosyanın klasör olduğunu gösterir.

“l” -> link – dosyaın kısayol olduğunu gösterir.

“-” -> dosyanın normal bir formatta olduğunu gösterir.

rwx değerleri ise read write ve execute’u temsil ediyor. İlk üçü sahibi, sonraki üçü grubu en son üçlü ise bütün kullanıcıların izinlerini gösteriyor.

Peki bu izinleri nasıl düzenleyebiliriz?

chmod komutu ile ama öncesinde chmod’un alacağı parametrelerin açılımını görelim.

Şimdi 2 tabanında 3 basamaklı bir sayı düşünün.

rwx

100 -> 4’e eşit -> sadece yazabilir

110 -> 6’ya eşit -> yazabilir ve okuyabilir.

111 -> 7’ye eşit -> yazabilir, okuyabilir ve çalıştırabilir.

101 -> 5’e eşit -> okuyabilir ve çalıştırabilir.

001 -> 1’e eşit -> sadece çalıştırabilir.

Kısaca read = 4, write = 2, execute = 1’e eşit. Buradan da çıkarım yapabilirsiniz.

chmod [user][group][all users]

chmod 700 dediğimizde user’a bütün yetkileri vermiş diğer gruplara hiçbir yetki vermemiş oluyoruz.
chmod 755 dediğimizde user’a tüm yetkileri vermiş, grup ve bütün kullanıcılara sadece okuma ve çalıştırma yetkisi vermiş oluyoruz.
Bir de chown komutu var. Bu komut ile dosyanın sahibini değiştirebiliyoruz.
Öncelikle root olmamız gerekli.
Sonrasında

chown atanacak_kullanici dosya_adi

komutu ile dosya sahibini değiştirebiliriz.
Eğer komutun alt dizinlere de ulaşmasını istiyorsak

chown -R atanacak_kullanici dosya_adi

-R ile recursive olarak dosya sahiplerini değiştirebiliriz.

Bir Cevap Yazın