Java Wrapper Sınıfları

Öncelikle Java’da primitive ve reference olmak üzere 2 tip değişken olduğunu söyleyelim.

Primitive tipler: int, short, long, float, double, char, byte, boolean. Bu tipteki değişkenler Java’da önceden oluşturulmuş özelliklere sahip olurlar. Bellekte tuttukları alan sabittir. Tanımlandıklarında değer atanmadığı durumlarda varsayılan değerlere sahip olurlar. Bunları tabloda görebilirsiniz.

Veri Tipi Varsayılan Değeri
byte 0
short 0
int 0
long 0L
float 0.0f
double 0.0d
char ‘\u0000’
String (ya da başka bir obje) null
boolean false

Reference tipler: Primitive tiplere değil de bir sınıfa bağlı olan değişkenler ve array’ler bu tipteki değişkenlere girer. Metodlara gönderildiklerinde kopyaları üzerinden değil de kendileri üzerinden işlem yapılır.

Wrapper Sınıfları: ArrayList gibi collection sınıfları bildiğiniz gibi sadece objeleri içinde barındırabilir. Primitive tipleri objeye çevirme ihtiyacı bu gibi durumlarda doğuyor. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Aşağıdaki tabloda primitive tiplere denk gelen wrapper sınıflarını görebilirsiniz.

Veri Tipi Wrapper Sınıfı
byte Byte
short Short
int Integer
long Long
float Float
double Double
char Character
boolean Boolean

Çevirme işlemini yaparken bilmemiz gereken 2 terim var. Bunlar autoboxing ve unboxing.

Integer intObjesi = new Integer(17);

yazılarak bir Integer objesi oluşturulabilir.

Aynı şekilde,

Integer intObjesi = 17;

de diyebiliriz. Çevirimi Java bizim için yapar buna autoboxing deniliyor.

Unboxing ise;

int m = intObjesi.intValue();

ya da

int m = intObjesi;

şeklinde yapılıyor. Burada objedeki int değerini primitive tipimize atamış oluyoruz.

 

 

Bir Cevap Yazın