Python Multithreading

Python’da multithreading konusuna başlamadan önce thread’in ne olduğuyla ilgili kısaca bilgi vermek istiyorum. Kısaca thread’ler bir programın aynı anda paralel işlemler yapabilmesini sağlar. Programların yapısını düşündüğümüzde; her programın bir sayacı, önceliği, süreç grubu vs. var….