Java Wrapper Sınıfları

Öncelikle Java’da primitive ve reference olmak üzere 2 tip değişken olduğunu söyleyelim. Primitive tipler: int, short, long, float, double, char, byte, boolean. Bu tipteki değişkenler Java’da önceden oluşturulmuş özelliklere sahip olurlar. Bellekte tuttukları alan sabittir….